topholder
 
 
| Home | Historie | Vlootlijst | Modelbouw | Diversen | Anekdotes | Videos | Links | Gastenboek | Contact |
round
rubriek image
  content_top

Door J.Vis

Vrijdagavond 2 Januari 1976 vertrokken wij met de m.slb. Henriette S.M. Goedkoop,vanaf de steiger aan de Westerdoksdijk in Amsterdam om bij de Hembrug af tewachten.

Daar aangekomen, kregen wij opdracht door te varen naar IJmuiden en gelijk door teschutten via de zuidersluis naar buiten, dit i.v.m. de stranding van de 72.000 ton metende ersttanker Brasilia.
Dus moesten wij op het noordzeekanaal alles zeeklaar maken, o.a. de sleeptros met rekker aan dek gehaald, en de overtollige matrialen opgeborgen of vastgesjord.
De klappen van het vooronder hebben we van binnen uit vast gesjord, hadden wij dit niet gedaan dan hadden we er zeker door volgelopen.
Bij aankomst in IJmuiden stond de zuidersluis al voor ons open, in de sluis hebben we alles nog eens nagelopen of alles goed vast en opgeborgen was, dit alles was ons inziens, wat dekwerk betreft zeeklaar.
Toen wij in de sluis lagen kwam de sluismeester ons vertellen dat we beter binnen konden blijven er lag n.l. al een sleepboot op de pier, die opmerking beschouwden wij als een grap.
Toen de sluis aan de buitenkant open ging, hoorde wij aan dek van Arend Mud onze kapitein,wij gaan naar de Stentor want die zit op de noordpier vast.

Op dat moment pakten wij de werplijn en een kluw schiemans met daaraan gebonden een bikhamer voor het geval dat de werplijn tekort zou zijn. ( we wilden dan eerst het schiemansgaren gooien, dan afsnijden en vastknopen op de werplijn).
Toen we de sluis uitvoeren zijn we direkt in de stuurhut gaan staan, om de orders van de kapitein af tewachten, inmiddels had de kapitein ook de radar vast aangezet.
Ter hoogte van de vissers haven, het was windkracht elf, stond er al een flinke golfslag.
Wij moesten ons flink vasthouden, anders zolden we van de ene naar de andere kant van de stuurhut, wij hadden geen zeebenen maar op deze manier kregen wij die wel.
We moesten op de radar varen, want het was pikdonker en het buiswater sloeg tegen de ramen.
Het was niet eenvoudig om de witte flapper ten westen van het forteiland goed in beeld te krijgen dit vanwege de hoge golfslag, ondanks dat de Sea Clutter bij stond.
We moesten om de witte flapper heen en kwamen zodoende dwars zee’s te liggen, het was zuidwester storm.
Op dat moment was het zo erg dat het vaste water over de boeiing kwam zetten, zo hebben we gevaren, we kregen de ene roller na de andere, tot we de Stentor op de pier zagen liggen.
We waren blij dat al het matriaal van dek af was anders had het er onherroepelijk afgespoeld.
Op het moment dat we bij de Stentor aankwamen, kon de kapitein met veel kunst en vliegwerk de boot zwaaien, om achteruit met de kop op in de wind in de buurt van de Stentor te komen.
De reddingsboot lag al in de buurt van de Stentor standby om de bemanning van boord aftehalen.
Toen wij weer aan dek stonden zagen wij hoe hoog de golven eigenlijk wel waren, we keken tegen een muur van water op.
We waren er op gekleed regenpak met laarzen, behalve machinist Peters die stond ook aan dek, toen ik naar hem keek in het schijnsel van het werklicht, dacht ik heeft hij nu een motorpak aangetrokken want hij glimt zo, maar dat leek zo want hij was drijfnat van het overkomende water.
We stonden met met drie man achterop, ik J.Vis, G. Wiering & machinist Peters, toen we de Stentor dicht genoeg waren genaderd, gooide G. Wiering de werplijn over en die was gelijk raak.
Met vier of vijf man werd op de Stentor werd in hoog tempo de sleeptros binnen gehaald, en achter vast gemaakt.
Toen kon de berging beginnen, wat ook wel hard nodig was want de Stentor werd ritmisch op de pier gewipt.
Met twee man op het bruggedek om de sleeptros in de gaten te houden en één man bij het radar, hebben wij de Stentor van de pier vlotgetrokken.
Op weg naar de zuidertoegang moesten we de sleep met het nodige geslinger, hoog in de wind optrekken omdat er een coaster de pieren binnen voer.
De tros stond harp stijf en zo lag deze slap in het water ondanks dat wij er aan trokken.
Wij zijn na die coaster naar binnen gegaan, ter hoogte van de vissershaven kregen wij assistentie van de Anders J.Goedkoop om de sleep af te meren aan de steiger van Bureau Wijsmuller, na het afmeren zijn we doorgestoomd naar de Brasilia.

Ondanks voor ons doen abnormale weersomstandigheden en zware zeegang en inspanning, hebben we geen tijd gehad om zeeziek te worden.
Deze geslaagde berging van de Stentor door de m.slb. Henriette S.M. Goedkoop is te danken aan goed wederzijds vertrouwen en teamwork aan boord.
Bemanning kapitein A. Mud, éérste knecht J. Vis, twééde knecht G. Wiering, machinist Peters.

J.Vis

.................B.V. Bureau Wijsmuller.

Postbus 510.

IJMUIDEN .

.......................
....................... Amsterdam, 2 februari 1976

Mijne Heren.

Betr.: Berging sleepboot "Stentor”.
_________________________

Zoals U bekend heeft op 2januari 1976 onze sleepboot Henriëtte S.M.Goedkoop" onder bijzonder moeilijke omstandigheden in een zeer zware zuidwester storm (windkracht 11-12) Uw sleepboot "Stentor” welke met een tros in de schroef bij de Noorderpier aan de grond was gelopen, vlot weten te brengen en met behulp van onze sleepboot "Anders J.Goedkoop" aan Uw steiger te IJmuiden afgeleverd.

Op grond van bovenstaande claimen wij een bergingsloon van f 40.000,-- Hiervoor zullen wij U separaat een rekening doen toekomen.

Inmiddels verblijven wij.

Hoogachtend

B.V. REEDERIJ V/H GEBR. GOEDKOOP.

----------------Verslag uit de Beting van WIJSMULLER-- februari 1976

ORKAAN LUIDDE 1976 IN
Het begon allemaal op 2 januari omstreeks 19.00 uur.
Op dat moment maakten namelijk de 'NESTOR', 'STENTOR' en 'CYCLOOP' vast op de voor
de Hoogovens bestemde Italiaanse ertstanker 'BRASILIA' (72.350 BRT).
De weersomstandigheden waren toen reeds zeer slecht, er heerste een zuidwester storm
met windstoten uitlopend van 8 tot 11.
Omstreeks half acht raakte de voorsteven van de 'BRASILIA' vast op het forteiland.
Tezamen met de inmiddels opgeroepen 'TITAN' kregen de slepers daarna opdracht van de loods de 'BRASILIA' op te houden in de wind.
Alle zeilen moesten worden bij gezet om deze taak naar behoren uit te voeren.

Voor de voorloper van de 'STENTOR' werd dit te veel, deze brak omstreeks kwart voor
negen in de kluis van de 'BRASILIA' en raakte verward in de schroef van de 'STENTOR'.
Pogingen om met behulp van de kaapstander de sleper uit de schoef te krijgen mislukten.
Snel drifte de 'STENTOR' nu richting Noorderpier, waar zij dan ook binnen de kortste keren
op enkele meters afstand aan de grond liep.
De reddingsboot voer dadelijk uit om eventueel bijstand te verlenen.
Reeds eerder werd de hulp van drie Goedkoop sleepboten in geroepen om het aantal
pk's bij de 'BRASILIA' te vergroten.
Alvorens vast te maken stoomde de 'GOEDKOOP 4 (Henriette S.M.)' naar de 'STENTOR'
om deze uit haar benarde positie te bevrijden, waarin zij binnen zeer korte tijd slaagde.
Hierna werd met behulp van een andere Goedkoop sleepboot de 'STENTOR' naar de B.W.
steiger gesleept.
Eenmaal afgemeerd, bedankte havenschipper Buter zijn collega, en de bemaning van de
Henriette S.M. hartelijk voor de bewezen diensten en uitte hij zijn bewondering voor hun getoonde zeemanschap.
Vijf slepers, drie van Wijsmuller en twee van Goedkoop, trachtten hierna te voorkomen dat het achterschip van 'BRASILIA' door de zware zuiwesterstorm met windkracht elf tegen
de Noorderpier zou worden aangedrukt.
De volgende morgen zou bij hoogwater (04.44) getracht worden de 'BRASILIA' vlot te
trekken.
In eerste instantie zag het er niet naar uit dat de poging zou slagen, maar om 07.50 uur
kwam de Italiaan, enigzins onverwacht toch nog vlot.
In de nog steeds voortdurende storm werd de 'BRASILIA' aan de Hoogovenkade afgemeerd, waarna eerst met drie, en later met twee slepers tot en met de volgende morgen
standby - diensten werden verleend.

spacer
spacer
spacer spacer spacer spacer spacer
 
 

Copyright www.reederijgebrgoedkoop.nl - informatie R.X. O'Bryan en H. Windhorst